Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

mw.  R.S. van der Gaag (Renske) MSc

Senior Onderzoeker/Ontwikkelaar

Renske van der Gaag is senior onderzoeker en ontwikkelaar bij het lectoraat Kwaliteit en Effectiviteit in de Zorg voor Jeugd. Zij werkt als projectleider en onderzoeker aan onderzoeken rond jeugdzorg, jeugdbescherming en effectieve interventies. Ook is zij betrokken bij de Kenniswerkplaats Transformatie Jeugd Amsterdam (KeTJA) rond het thema veiligheid.

Eerder werkte zij als onderzoeker Jeugd, opvoeding en onderwijs bij het Verwey-Jonker Instituut. Zij was daar betrokken bij een groot aantal onderzoeken rond jeugdzorg, jeugdcriminaliteit, jeugdveiligheidsbeleid en jeugdparticipatie, maar ook op andere domeinen (o.a. Wmo, kinderen in armoede, belangenbehartiging en samenwerking tussen vrijwilligers en professionals in de pedagogische civil society). Daarna deed zij bij de Vrije Universiteit Amsterdam de projectcoƶrdinatie en dataverzameling voor de derde wave van de International Self-Report Delinquency study (ISRD-3) in Nederland. ISRD is een grootschalig internationaal zelfrapportage onderzoek in meer dan 30 landen naar jeugdcriminaliteit onder jongeren van 12 tot 16 jaar. Op dit moment is zij naast haar werk bij de HvA bezig met een proefschrift over dit onderzoek.