Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

mw.  E. Cankor (Elif)

Onderzoeker

Elif Cankor maakt sinds november 2018 deel uit van het lectoraat Youth Spot. Daarnaast werkt zij sinds november 2017 als onderzoeker bij het lectoraat Armoede Interventies. Elif heeft de bachelor Psychologie en de masteropleiding Sociale Psychologie en haar Toepassingen afgerond aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij is afgestudeerd met een onderzoek naar de invloed van achtergrondfactoren van eerstejaarsstudenten aan Nederlandse universiteiten op de mate van welzijn en zelf-effectiviteit. Na haar afstuderen werkte ze als onderzoeker bij een beleidsonderzoeksbureau in Groningen waar ze onderzoek uitvoerde binnen de beleidsterreinen sociaal domein (o.a. onderzoek naar de organisatie van Maatschappelijke Opvang) en leefbaarheid (o.a. onderzoek naar de mate van ervaring van overlast met betrekking tot (soft)drugsgebruik en coffeeshops).

Bij Youth Spot is zij betrokken bij het kwantitatief deelonderzoek van het project ‘Kracht van Jongerenwerk’ waarin ze onderzoekt in welke mate en op welke manier het werk van jongerenwerkers bijdraagt aan de ontwikkeling van jongeren.