Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Professionalisering

Organisaties en professionals kunnen op meerdere manieren gebruik maken van de kennis die door de lectoraten wordt ontwikkeld.

Professionalisering en innovatie

De activiteiten gericht op verdere professionalisering van de beroepspraktijk hebben de vorm van cursussen, leergangen, ontwikkeltrajecten, colleges, masterclasses en seminars. Wilt u in samenwerking met de HvA een training ontwikkelen? Neem contact op met Emily van Houts, e.van.houts@hva.nl of 06-2115 6417.

Masteropleidingen

Professionals met meer dan drie jaar werkervaring kunnen één van de drie masteropleidingen volgen. In de masteropleidingen staat innovatie van de beroepspraktijk centraal.

Ontwikkeling onderwijs en promotietrajecten

Het kenniscentrum draagt ook bij aan de ontwikkeling van onderwijs of begeleiding ten behoeve van (docent)onderzoekers die werken aan een (praktijkgerichte) promotie binnen het AKMI.

Graduate School

De masters, professionalisering en innovatie en begeleiding promotietrajecten zijn ondergebracht in de Graduate School. Neem voor meer informatie over de Graduate School contact op met Nicole Brouwer:

Gepubliceerd door  AKMI 17 juni 2019