Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Onderzoeksprogramma

Vraagstukken van mensen en gemeenschappen in de grootstedelijke omgeving

Het Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie (AKMI), het onderzoekscentrum van de faculteit Maatschappij en Recht, zoekt oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken in samenwerkingen met wetenschap, onderwijs en beroepspraktijk.

Het AKMI werkt actief aan maatschappelijke innovatie in stedelijke omgevingen zoals Amsterdam en biedt hiermee een optimale basis voor de professional van morgen.

Focus op civil society

Onze wereld, onze samenleving is sterk aan verandering onderhevig. Er is een duidelijke trend zichtbaar naar meer individualisering, digitalisering, globalisering, decentralisatie en een terugtredende overheid. In die samenleving komt een steeds grotere nadruk te liggen op de civil society. Een beweging naar meer zelfbeschikking en vrijwilligheid, naar dejuridisering en deregulering.

Nieuwe wetenschappelijke onderbouwingen

En met die samenleving verandert ook de beroepspraktijk. Zij neemt andere vormen aan en vraagt om verdere kennisontwikkeling. Het werken aan een rechtvaardige en leefbare samenleving – kernopdracht van HvA Maatschappij en Recht – vraagt om nieuwe wetenschappelijke onderbouwingen.

Vormgeven aan de beroepspraktijk

Diverse lectoraten van het AKMI leveren met praktijkgericht onderzoek een bijdrage aan deze civil society. Aankomende professionals van de diverse sociale, culturele, juridische en gedragskundige bachelor- en masteropleidingen van de Hogeschool van Amsterdam zijn zo voorbereid op en kunnen vorm geven aan de beroepspraktijk van de civil society.

Een samenleving in beweging

Samen of in co-creatie met studenten, alumni, docenten, lectoren, onderzoekers, professionals uit het werkveld en ervaringswerkers en vrijwilligers, levert het AKMI met haar onderzoek een bijdrage aan passende antwoorden op vraagstukken van een samenleving in beweging.

Speerpunten HvA

Het onderzoek van het AKMI draagt bij aan de speerpunten van onze hogeschool, waaronder Urban Management, Urban Vitality en Ondernemerschap.

Gepubliceerd door  AKMI 8 juli 2019