Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Inschrijven en selectie

Forensisch Onderzoek

Forensisch Onderzoek heeft een numerus fixus: een beperkt aantal opleidingsplaatsen (100 plaatsen), omdat er meer aankomende studenten zijn dan plaatsen. Daarom vindt er een selectie plaats. Na je verzoek tot inschrijving word je door de opleiding uitgenodigd voor de selectie.

Voor studiejaar 2022-2023 is het helaas niet meer mogelijk om je in te schrijven. De inschrijfdeadline was 15 januari 2022.

De officiële naam van de opleiding bij DUO is Forensisch Onderzoek. Dit is de zogeheten CROHO-naam (code 34112). Kijk voor meer informatie over CROHO-benamingen en accreditatie op nvao.nl (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie).

  • Donderdag 3 februari van 10:00 tot 12:30 uur.
  • Dinsdag 8 maart van 10:00 tot 12:30 uur.

Als je een inschrijfverzoek hebt ingediend, ontvang je half januari een e-mail met meer informatie over de selectie en de planner. Via de planner kies je de datum waarop je de toetsen maakt. Twee weken voor deze datum ontvang je je huiswerk. Houdt hier dus rekening mee tijdens het plannen.

Twee weken voordat je de selectietoetsen gaat maken, ontvang je een programmabericht waarmee je toegang krijgt tot de digitale onderwijsomgeving. In deze omgeving vind je de syllabus en enkele kennisclips. Zorg dat je in deze twee weken voldoende tijd vrijmaakt om de syllabus te bestuderen, de kennisclips te bekijken en waar nodig zelf informatie op te zoeken.

Selectiedag

De selectiedagen vinden (onder voorbehoud) op locatie plaats.

De selectiebijeenkomst bestaat uit twee toetsen en vindt (onder voorbehoud) plaats op locatie.

Eén toets gaat geheel over de forensische casus en bijbehorende technieken (waarvoor je van tevoren de syllabus bestudeert). Middels de andere toets kijken we of je je algemene schei,- natuur-, en wiskunde kennis kan toepassen in een forensische of biologische context. Voor deze laatste toets krijg je geen syllabus of huiswerkopdracht.

Als je hebt deelgenomen aan de selectie dan ontvang je op 15 april 2022 twee berichten. Vanuit Studielink ontvang je je rangnummer en vanuit de HvA ontvang je de resultaten die jij bij de selectie hebt behaald. Als jouw rangnummer binnen het maximaal aantal plaatsen valt, dan krijg je op 15 april via Studielink ook meteen een plaats aangeboden.

Selectiecriteria

De gemiddelde score die je hebt behaald tijdens de selectie bepaalt jouw plek op de ranglijst. Kandidaten die op beide toetsen hoog scoren komen dus hoger op de ranglijst terecht dan studenten die een laag gemiddelde halen. We hebben 100 plekken beschikbaar. Stel dat je met jouw score rangnummer 59 krijgt, dan ben je zeker van een plek (mits je toelaatbaar bent natuurlijk). Krijg je op basis van jouw score rangnummer 320 dan is de kans dat je een plek krijgt nihil

Tussen 15 april en 15 augustus vind je hieronder op maandag een update over het rangnummer dat aan de beurt is om geplaats te worden. Op deze manier hopen we dat jij je kansen op een opleidingsplaats een beetje kunt inschatten.

Datum

Rangnummer dat aan de beurt is om geplaatst te worden

maandag 2 mei Rangnummer 125
maandag 9 mei Rangnummer 125
maandag 16 mei Rangnummer 128
maandag 23 mei Rangnummer 128

Op maandag 30 mei volgt de volgende update.

Meenemen eerder behaalde resultaten

Heb je vorig jaar deelgenomen aan de selectie en wil je de resultaten meenemen naar dit jaar? Dan kun je dit t/m 21 januari 2022 doorgeven via het digitaal servicepunt .

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 23 mei 2022