Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Studieprogramma

Toegepaste Psychologie

Tijdens de opleiding Toegepaste Psychologie bouw je een goede basis van psychologische kennis op. Je past deze theorie toe in situaties waarin menselijk gedrag centraal staat. Je leert waarom mensen zich gedragen zoals ze doen. Maar ook wat en wie allemaal van invloed zijn op hun denken, doen en voelen.

Bekijk de video: Toegepaste Psychologie: de opleiding

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Leergemeenschappen

Binnen de opleiding Toegepaste Psychologie wordt er gewerkt met leergemeenschappen. Een leergemeenschap bestaat uit 4 docenten en 60 studenten, die we jong toegepast psychologen noemen. Binnen de leergemeenschap staat samen leren centraal. Er wordt veel samengewerkt aan opdrachten waarbij zowel de jong toegepast psycholoog als de docent uitgedaagd worden om zijn of haar expertise te delen. Kernwoorden bij het leren in een leergemeenschap zijn: samen leren, werken aan beroepstaken, intrinsieke motivatie en verbondenheid.

Bekijk de video: Leren in een leergemeenschap

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Toegepaste Psychologie in Amsterdam

Toegepaste Psychologie aan de HvA volg je middenin Amsterdam: een dynamische en multiculturele stad. Tijdens je opleiding kom je regelmatig in contact met het Amsterdamse werkveld. Je krijgt echte opdrachten van spelers in de stad en loopt er stage. Je past de ervaring die je opdoet in de praktijk steeds toe in je opleiding. Zo sta je steeds in verbinding met actuele thema’s en het leven in de stad.

Toegepaste Psychologie is een competentiegerichte opleiding. Een competentie bestaat uit een aantal kwaliteiten (kennis, vaardigheden en houding) die je nodig hebt als je aan het werk gaat in de beroepspraktijk. De competenties zijn:

 • Beoordelen van gedrag: je verzamelt zelfstandig, bijvoorbeeld door observeren en onderzoeken, informatie om daarmee tot een oordeel te komen over gedrag.
 • Beïnvloeden van gedrag: je bedenkt en voert een gedragsinterventie uit op basis van analyse van een vraag of een ontwikkelbehoefte.
 • Uitvoeren van praktijkgericht onderzoek: je verricht onderzoeksactiviteiten naar aanleiding van een vraagstuk uit de beroepspraktijk.
 • Professioneel werken: deze competentie zet je altijd en overal in, ongeacht de context en beroepssituatie. Er zijn zes aspecten:
 1. onderzoekende en analytische benadering
 2. ondernemende houding
 3. gericht op samenwerking
 4. gericht op inclusiviteit
 5. reflectief vermogen
 6. ethische afweging en verantwoording

Jaar 1

In het eerste jaar van je opleiding bouw je een brede basis van psychologische kennis en vaardigheden op.
Je volgt vier modules:

 • Adviseren
 • Voorlichten
 • Coachen en Begeleiden
 • Trainen

In deze modules werk je aan vraagstukken uit de praktijk en bedenk je interventies waarmee je het gedrag van mensen kunt beïnvloeden. Je werkt hierin samen met medestudenten, docenten en professionals uit de praktijk. Je leert recente psychologische theorieën en vaardigheden. Daarnaast is er veel aandacht voor het opzetten en uitvoeren van gedegen onderzoek. Tijdens je stage breng je de opgedane kennis direct in de praktijk.

Studiebegeleiding

Je studiebegeleider is een docent die je tijdens het hele studiejaar begeleidt in jouw ontwikkeling en feedback geeft op je leerproces, onder meer in coachgesprekken.

Tijdens de opleiding Toegepaste Psychologie werk je op verschillende manieren aan je onderzoeksvaardigheden. Je beantwoordt onderzoeksvragen uit de praktijk en ontwikkelt daarmee technieken zoals literatuuronderzoek, interviewen, enquêtes en observeren. In het eerste jaar oefen je verschillende onderzoeksvaardigheden in projectgroepjes. Ter ondersteuning volg je projectonderwijs en vakken als Onderzoeksmethoden en Project.

In het tweede studiejaar doe je in groepjes onderzoek voor een opdrachtgever uit de beroepspraktijk. Je schrijft naar aanleiding van je onderzoek een advies of ontwerpt een interventie: een methode die gedrag beïnvloedt of verandert.

Je sluit de opleiding af met een onderzoek dat je zelfstandig uitvoert voor een zelfgekozen opdrachtgever. Je maakt gebruik van wetenschappelijke literatuur en praktijkonderzoek. Op basis van dit onderzoek schrijf je een adviesrapport of ontwerp je een interventie; dit noemen we een ‘beroepsproduct’.

Het onderzoek van Maatschappij en Recht vindt plaats in het Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie. Hier werken docenten en onderzoekers samen met onderwijs en beroepspraktijk aan het vinden van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Studenten werken mee aan het onderzoek of volgen een minor waarin de resultaten van het onderzoek worden gedeeld.

Studie in cijfers

Een goede voorbereiding op je studiekeuze is belangrijk. Het schema 'Studie in cijfers' helpt je om een passende en objectieve keuze te maken. Waar mogelijk vind je naast het cijfer van de HvA-opleiding ook de landelijke score. Zo krijg je op een snelle en herkenbare manier een beeld van de opleiding. Voor meer informatie: zie de toelichting (pdf).

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 10 december 2021