Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Toelatingseisen

Toegepaste Psychologie

Je wordt tot deze studie toegelaten als je beschikt over een diploma op havo- (profiel NT/NG/EM), vwo- (alle profielen) of mbo-4-niveau. Heb je een havo-diploma (profiel C&M) behaald in 2009 of later, dan moet je aanvullend wiskunde A of wiskunde B op havo-5-niveau behalen.

De Hogeschool van Amsterdam biedt een deficiëntiecursus wiskunde aan.

Met een mbo-diploma niveau 4 kun je een hbo-opleiding starten, er zijn geen aanvullende eisen. Er worden geen vrijstellingen verleend voor op het mbo behaalde vakken.

Let op! Alleen studenten met een mbo-diploma behaald en voorzien van een diplomadatum vóór 1 september 2021 zijn toelaatbaar tot de opleiding in studiejaar 2021-2022.

Heb je je voor 1 mei ingeschreven voor een hbo-opleiding aan de HvA, maar heb je door de coronamaatregelen een kleine studievertraging opgelopen? En krijg je daardoor niet vóór 1 september je mbo-diploma?

Dan kun je met een positief afrondingsadvies van jouw mbo in september toch starten met je hbo-opleiding. Lees hier wat je daarvoor moet doen.

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan het 21+-toelatingsonderzoek.

Voldoe je niet aan de toelatingseisen omdat er een vak in je vakkenpakket ontbreekt? Of wil je een vak waarin je eindexamen hebt gedaan bijspijkeren? Volg dan een deficiëntie- of opfriscursus.

Heb je een buitenlands diploma, dan kun je Studentenzaken vragen om het niveau van je diploma te waarderen. Het vereiste taalvaardigheidsniveau is dat van Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal (NT2), programma II (alle vier de onderdelen). Lees meer over diplomawaardering.

Veelgestelde vragen over de toelatingseisen:

Dit is niet mogelijk. Je kunt alleen in het tweede jaar instromen met een volledig behaalde propedeuse Toegepaste Psychologie. Met iedere andere hbo-/wo-propedeuse ben je alleen toelaatbaar voor deelname aan de selectie voor het eerste jaar. Toelating in het tweede jaar hangt af van het aantal beschikbare plekken.

Om toelaatbaar te zijn dien je je wiskunde te 'repareren'. Je kunt dit doen middels privéonderwijs, of via de deficiëntiecursus van de HvA: deze cursus richt zich specifiek op de benodigde wiskunde voor de opleiding. Het volgen van deze cursus geeft geen garantie op een plek, het is alleen een traject om toelaatbaar te zijn tot de selectie. Kijk voor meer inofrmatie bij Deficiëntie- en opfriscursussen.

Gedurende je hele opleiding volg je vakken die gebaseerd zijn op wiskunde A, en dus statistische kennis van je vragen. Als je weet dat je dit lastig gaat vinden, raden we je aan om tóch een wiskunde deficiëntiecursus te volgen om te voorkomen dat dit je struikelvakken worden. Kijk voor meer informatie bij Deficiëntie- en opfriscursussen.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 19 mei 2021