Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Symposium ‘Hebben jongeren een toekomst in de stad?’

Minor ‘De Veranderende stad’

Evenement

Hebben jongeren nog een toekomst in de stad? Wat is hun positie? En waar gaan jongeren betaalbaar wonen? De stad is 'booming' en erg in trek. Het aantal mensen dat in een stad woont, neemt wereldwijd elk jaar toe. Dit heeft effect op het samen wonen en leven in de stad.

Op woensdagmiddag 23 januari 2019 vindt het symposium plaats over de toekomst van jongeren in de stad. Het symposium wordt georganiseerd door studenten van de minor ‘De Veranderende stad’. Tijdens verschillende lezingen en workshops is er aandacht voor de positie van jongeren in de stad op zowel sociaal-maatschappelijk, economisch als juridisch gebied. 

Het symposium start met drie bijzondere sprekers over inclusie en diversiteit, de positie op de woningmarkt en de problematiek van jongeren in de stad. Na het plenaire gedeelte geven studenten workshops over verschillende thema’s uit de Minor 'De veranderende stad'.

Bekijk hieronder het programma en meld je aan voor Symposium ‘Hebben jongeren een toekomst in de stad?’

Programma

12.30 uur     Ontvangst en inloop in het Benno Premselahuis (BPH),
13.00 uur     Opening door dagvoorzitters Sensi Oosterhof en Gerhard Dekker

13.05 uur - 14.35 uur   Keynote Speakers

Spreker 1: Amin Michel eigenaar van Inclusion4diversity en werkzaam bij Amnesty International. Over inclusie en diversiteit m.b.t. de positie van jongeren in de stad

Spreker 2: Evert Bartlema en Ingrid Houtepen, directeur en teamleider- adviseur van Stichting !WOON. Over de positie van jongeren op de Amsterdamse woningmarkt 

Spreker 3: Soufiane Oumghar, jongerenadviseur stadsdeel Oost gemeente Amsterdam. Over de werkwijze van het Jongerenpunt en de problematiek waar jongerenadviseurs in het contact met jongeren in de stad mee te maken hebben.

14.35 uur – 15:00 uur    Panelgesprek Aranxtha van der Lee

15.10 uur - 16.10 uur     Workshopronde 1
16.15 uur - 17.15 uur     Workshopronde 2

17:15 uur – 18.00 uur    Afsluiting en netwerkborrel MLH 01A26

Bekijk hier alle workshops.

In deze interactieve workshop gaat u samen met de andere deelnemers en de studenten aan de slag tot het verkrijgen van vernieuwde inzichten omtrent het groeiende lerarentekort in Amsterdam.

Wilt u met ons aan de slag om psychische problemen als gevolg van stress bekender en bespreekbaarder te maken binnen uw organisatie? In deze workshop gaan wij op interactieve wijze dit probleem bespreken.

Met onze workshop willen wij samen met u meer inzicht creëren in het woonprobleem van de vergeten midden huurders in Amsterdam.

Tijdens onze workshop staat bewustwording van straatintimidatie centraal. Ga met ons op een speelse manier in gesprek over het proces van intimidatie.

Door middel van het tonen van de documentaire "Stress to impress," lokken wij het gesprek uit met de deelnemers over de thema's rondom het onderwerp prestatiedruk.

Wat is volgens u belangrijk op de Zuidas? In deze workshop krijgt u de kans om de Zuidas in te delen naar uw idee!

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 17 december 2018