Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Karin de Roo Markant

Testimonial

Al meer dan 10 jaar trekt het Lectoraat Langdurige Zorg en Ondersteuning op met Markant. Ze hebben samen diverse onderzoeken uitgevoerd naar mantelzorgers en vrijwilligers die mantelzorgers ontlasten. Dit levert concrete resultaten op, bijvoorbeeld over jonge mantelzorgers.

De samenwerking bevalt tot op de dag van vandaag van beide kanten goed. We kennen elkaar persoonlijk en dat maakt het contact goed en laagdrempelig.

Karin de Roo - Manager bij Markant

Markant, centrum voor mantelzorgondersteuning, is sinds 2010 samenwerkingspartner van het Lectoraat Langdurige Zorg en Ondersteuning.
De gemeente Amsterdam koppelde Markant en de HvA destijds aan elkaar bij een subsidieverstrekking voor onderzoek naar behoeften onder mantelzorgers. “Dat hebben we samen opgepakt en de samenwerking bevalt tot op de dag van vandaag van beide kanten goed. We kennen elkaar persoonlijk en dat maakt het contact goed en laagdrempelig”, zegt Karin de Roo, de manager bij Markant. In het afgelopen decennium heeft het Lectoraat samen met Markant verschillende onderzoeken op het gebied van mantelzorg gedaan.

Ook lopen er al jaren veel studenten van de HvA stage bij Markant. De aantallen zijn inmiddels opgelopen tot wel 100 per jaar. “Wij zetten vrijwilligers en stagiaires in bij kwetsbare gezinnen en geven hen begeleiding. Ook doen derdejaarsstudenten onderzoek bij ons en geven wij gastlessen op de HvA”, legt De Roo uit.

Studerende mantelzorger

Een voorbeeld van een project dat de HvA en Markant samen hebben gedaan is het onderzoek The elephant in the room: een verkennend onderzoek naar jonge mantelzorgers in Amsterdam en hun (behoefte aan) ondersteuning. De Roo vertelt dat over deze groep weinig bekend was. Het zijn jongeren die naast school of studie mantelzorger zijn voor een ouder of ander familielid. Doel van het onderzoek was om deze groep in kaart te brengen en te kijken hoe zij ondersteuning kunnen krijgen vanuit school en de gemeente. “Met de uitkomst van dit onderzoek zijn we naar de gemeente gegaan en ook is er vervolgonderzoek gedaan.” Er is geld beschikbaar gekomen en ook belangrijk is dat het onderwerp bespreekbaar is geworden. “Wij gaan nu naar scholen om erover te praten. De ouder van een mantelzorgende jongere heeft vaak niet door hoe belastend het is. De jongere zelf vindt het normaal terwijl dit niet normaal is. Jongeren die mantelzorgen maken zich vaak veel zorgen en daar is nu aandacht voor.”

Vrijwilligers behouden

Een ander onderzoek waar Markant en de HvA samen in optrekken ging over respijtzorg en de inzet van vrijwilligers. Wat zijn de grenzen aan vrijwilligerswerk. Dus wat vinden zorgbehoevenden prettig als er een vrijwilliger komt en het werk van hun mantelzorger overneemt? Het mes snijdt aan twee kanten want het is ook belangrijk dat de vrijwilligers zich serieus genomen voelen. Uit het onderzoek kwam naar voren dat het in kleine dingen zit. Bijvoorbeeld dat de vrijwilliger de toegangscode van de deur van de gesloten afdeling heeft. Of dat de vrijwilliger tijdig hoort dat iemand is overleden. “Als je niet respectvol met vrijwilligers omgaat gaan ze ergens anders heen.”