Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Elize Middelhoven - Ons Tweede Huis

Testimonial

Cliënten van gehandicaptenzorgaanbieder Ons Tweede Huis zouden meer regie moeten krijgen over hun eigen leven. Om dit te bereiken werkt de HvA samen met de zorgorganisatie in zes experimentele werkplaatsen binnen het onderzoeksproject (leer)werkplaatsen ‘samen de goede zorg geven’.

Samen weten we belangrijke zaken te verbinden en doen we subsidieaanvragen voor onderzoek.

Elize Middelhoven - Hoofd behandeling Ons Tweede Huis

Elize Middelhoven, hoofd Behandeling van Ons Tweede Huis, legt uit dat het gezamenlijke onderzoeksproject op 15 december 2020 van start is gegaan en drie jaar duurt. Het lectoraat Langdurige zorg en ondersteuning onder leiding van lector Rick Kwekkeboom van de HvA zet samen met zorgaanbieders voor mensen met een verstandelijke beperking en diverse partners zes experimentele werkplaatsen op.

Hybride onderwijs

Binnen deze werkplaatsen gaan bewoners, hun naasten en professionele hulpverleners samen aan de slag bij het ontwikkelen van samenwerkingsvormen waarbinnen alle partijen hun kennis, vaardigheden en voorkeuren gelijkwaardig kunnen inbrengen. De werkplaatsen hebben het karakter van een leerwerkplaats (een vorm van hybride onderwijs) waarbij de stagiaires op én hun begeleidende docenten op de locatie eveneens aan de werkplaatsen zijn verbonden. De opbrengsten van het onderzoek zijn niet alleen nuttig voor de deelnemende instellingen, maar krijgen ook een plaats in de diverse (beroeps)opleidingen.

Gezamenlijke inspanning

Aan het project is ook een promotietraject verbonden. “Onze eigen GZ-psychologe doet promotieonderzoek, zij wordt begeleid door Rick Kwekkeboom. Samen halen we data op uit de praktijk om uiteindelijk de zorg beter vorm te kunnen geven. Afzonderlijk van elkaar was dit nooit gelukt. Vanuit de samenwerking die we met Rick Kwekkeboom al hadden, voerden we overleg over wat belangrijke thema’s en onderwerpen voor ons zijn. Dat overleg is heel prettig omdat Rick veel verstand van zaken heeft. Samen weten we belangrijke zaken te verbinden en doen we subsidieaanvragen voor onderzoek. Voor ons is dit lopende onderzoek belangrijk omdat dit de visie van onze organisatie raakt”, zegt Elize Middelhoven.

Meer regie

Dit onderzoek past in een maatschappelijke trend waarbij er meer aandacht is voor het belang van eigen regie en zeggenschap. In de eerste plaats voor de cliënt, maar ook zeggenschap vanuit verwanten. Zoals het aanstellen van de minister van gehandicaptenzaken die het belang van mensen met een handicap behartigt. Ook de rol van medezeggenschapsraden binnen de zorg is een voorbeeld van hoe verwante partijen zich daarin gehoord en gezien voelen. Een laatste aspect waaraan dit onderzoek een bijdrage levert is het vormgeven van de toekomst van de zorg. Hoe kunnen we nog beter samenwerken? Hoe kunnen we van elkaar leren?