Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Kracht van Meiden!

methodiekbeschrijving voor het werken met meiden in het jongerenwerk

In opdracht

Vanaf 2011 is het lectoraat Youth Spot samen met verschillende welzijnsorganisaties bezig geweest met het ontwikkelen van een seksespecifieke methodiek voor het werken met meiden binnen het jongerenwerk. Met als resultaat het handboek ‘Kracht van meiden!’

Referentie Nijland, E., Boomkens, C., & Metz, J. W. (2016). Kracht van Meiden! methodiekbeschrijving voor het werken met meiden in het jongerenwerk. Hogeschool van Amsterdam.
Gepubliceerd door  AKMI 1 januari 2016

Publicatiedatum

jan 2016

Auteur(s)

J.W. Metz

Research database