Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Ziekenhuiscultuur op het gebied van hygiëne en patiëntveiligheid

Artikel

Cultuurbeschrijving ziekenhuizen naar aanleiding van de Zembla-uitzending over de hygiëne in ziekenhuizen uit 2009. Na deze uitzending zijn er regels en protocollen ingevoerd en hebben ziekenhuizen zich gecommitteerd aan een verandering van het gedrag van hun personeel.

De Zembla-uitzending over de hygiëne in ziekenhuizen uit 2009 heeft veel stof doen opwaaien. Er zijn daarna regels en protocollen ingevoerd en ziekenhuizen hebben zich gecommitteerd aan een verandering van het gedrag van hun personeel. Nu in 2012 is er een tweede uitzending gewijd aan het onderwerp. Door gebruik te maken van een undercoverjournalist, die zich heeft aangemeld als vrijwilliger patiëntenvervoer, toont de uitzending beelden over hoe het eraan toegaat in drie ziekenhuizen. Op basis van dit materiaal is een cultuurbeschrijving te maken.

Want het niet houden aan de protocollen gebeurt niet zomaar. Het gaat om collectief gedrag. Er worden door artsen en verpleegkundigen argumenten en verklaringen gebruikt die duiden op een mindset die breed gedeeld wordt in de instellingen. Denk- en handelswijzen vinden plaats binnen de context van een groepsarena, een netwerk van interne verhoudingen, waardoor gedrag en overtuigingen in stand kunnen blijven. Deze cultuurbeschrijving is ontstaan door het Cultuur-Arena Model systematisch toe te passen.

Referentie Mees, M., Straathof, dr. A., Unger Msc, M. (2012). Ziekenhuiscultuur op het gebied van hygiëne en patiëntveiligheid . Uitgave: Hogeschool van Amsterdam.
8 september 2012

Publicatiedatum

sep 2012

Publicaties: