Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Zelfregie van mensen in kwetsbare posities

Artikel

Zelfregie, zelfredzaam zijn en eigen kracht; mensen worden steeds vaker geacht zelf het heft in handen te nemen en zich minder afhankelijk op te stellen, zowel richting overheid als richting professionele hulp- en dienstverlening.

Dat geldt ook voor mensen die om bepaalde redenen afhankelijk zijn van anderen, zoals mensen die door verstandelijke of psychische beperkingen of door ouderdom moeilijker mee kunnen komen in de samenleving.

Lectoren Zorg en Welzijn werken tien jaar samen om van elkaar te leren, kennis uit te wisselen en inspiratie op te doen. Deze jubileumpublicatie geeft een bloemlezing van de variëteit in kwantitatief en kwalitatief praktijkgericht onderzoek, zoals dat aan de Nederlandse Hogescholen wordt uitgevoerd. Het biedt een overzicht van de verbinding tussen onderzoek, onderwijs en de praktijk. Wij hopen dat de artikelen veel inspiratie bieden voor een nieuw decennium van hoogwaardig onderzoek.

Voor alle publicaties uit de tinteling bundel gaat u naar de website van Tinteling. (update: website niet meer bereikbaar)

Referentie Hauwert, S., Metze, R., & Sedney, P. (2013). Zelfregie van mensen in kwetsbare posities. In R. Kwekkeboom, & P. van Heijst, Tinteling. De driehoek onderzoek-onderwijs-praktijk in evenwicht. Digitale uitgave van het landelijk Lectorenplatform Zorg en Welzijn.
Gepubliceerd door  AKMI 1 april 2013