Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Tips voor het versterken van de samenwerking tussen jongerenwerk en voortgezet onderwijs

Reader jongerenwerk en onderwijs samen (JOS)

In opdracht

In deze reader staan tips voor het starten en versterken van de samenwerking tussen Voortgezet Onderwijs-scholen en jongerenwerkorganisaties.

Deze reader is bedoeld voor VO-scholen en jongerenwerkorganisaties die met elkaar (willen gaan) samenwerken en andere geïnteresseerden in de samenwerking tussen jongerenwerk en voortgezet onderwijs.

In deze reader vind je tips voor:

  • het realiseren van randvoorwaarden voor samenwerking tussen jongerenwerk en VO-scholen,
  • het bevorderen van werkzame elementen in de samenwerking tussen jongerenwerk en VO-scholen,
  • hoe om te gaan met dilemma’s bij het versterken van de samenwerking tussen jongerenwerk en voortgezet onderwijs in de praktijk.
Referentie Rijnders, J., & Manders, W. (2020). Tips voor het versterken van de samenwerking tussen jongerenwerk en voortgezet onderwijs: Reader jongerenwerk en onderwijs samen (JOS) . Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Youth Spot.
Gepubliceerd door  AKMI 23 november 2020