Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Werkzame factoren in samenwerking jongerenwerk en voortgezet onderwijs die bijdragen aan een positief pedagogisch klimaat

factsheet

In opdracht

Bijdrage samenwerking jongerenwerk en voortgezet onderwijs aan preventie radicalisering en polarisatie via versterken positief pedagogisch klimaat.

Referentie Sarti, A., Manders, W., Metz, J., & Rijnders, J. (2019). Werkzame factoren in samenwerking jongerenwerk en voortgezet onderwijs die bijdragen aan een positief pedagogisch klimaat: factsheet. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam.
Gepubliceerd door  AKMI 1 januari 2019