Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

De preventieve kracht van het jongerenwerk.

bijdrage aan de transformatiedoelen van de Jeugdwet.

In opdracht

In deze uitgave staan de belangrijkste bevindingen van een langlopend onderzoek naar de bijdrage van het jongerenwerk aan het versterken van eigen kracht van jongeren, bevorderen van participatie, het vinden van hulp en het ontzorgen en normaliseren van problemen.

Referentie Sonneveld, J., Metz, J., & Manders, W. (2019). De preventieve kracht van het jongerenwerk. bijdrage aan de transformatiedoelen van de Jeugdwet. Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Youth Spot.
Gepubliceerd door  AKMI 13 november 2019

Publicatiedatum

nov 2019

Auteur(s)

Judith Metz

Publicaties:

Research database