Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Methodiekbeschrijving informatie & advies in het jongerenwerk

In opdracht

In “Methodiekbeschrijving Informatie & Advies in het jongerenwerk” staat praktisch en met onderzoek onderbouwd beschreven wat het alledaags uitvoeren van Informatie & Advies inhoudt en hoe de jongerenwerker daarbinnen handelt in het contact met jongeren

Het lectoraat Youth Spot heeft hiervoor praktijkgericht onderzoek uitgevoerd (hier te downloaden) in samenwerking met studenten en docenten van de Hogeschool van Amsterdam en ervaren jongerenwerkers van de organisaties Dock, IJdockzz, Elance Academy, Streetcornerwork en JoU jongerenwerk Utrecht.

De methodiekbeschrijving is gemaakt voor jongerenwerkers die Informatie & Advies uitvoeren en studenten die leren voor het vak jongerenwerk en andere sociaal-agogische beroepen gericht op jongeren. Het is een praktische leidraad voor het uitvoeren van Informatie & Advies in het professionele jongerenwerk.

Referentie Manders, W., Todorović, D., Metz, J., & Schaap, R. (2018). Methodiekbeschrijving informatie & advies in het jongerenwerk. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Youth Spot.
Gepubliceerd door  AKMI 1 februari 2018

Publicatiedatum

feb 2018

Publicaties: