Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Meidenwerk en de rol van het netwerk

onderzoek naar de invloed van het netwerk op hoe kwetsbare meiden zelf vormgeven aan het eigen leven

In opdracht

In dit deelonderzoek (werkpakket 3) wordt onderzocht op welke manier het netwerk van meiden invloed heeft op hoe meiden binnen het meidenwerk (leren) zelf vormgeven aan het eigen leven.

Dit rapport is onderdeel van het project Sterk Meidenwerk waarin gekeken wordt of en op welke wijze het meidenwerk bijdraagt aan de eigen kracht van meiden. Het lectoraat Youth Spot voert dit onderzoek uit in samenwerking met acht welzijnsorganisaties, deelneemsters van het meidenwerk en studenten.

Referentie Boomkens, C., & Metz, J. (2018). Meidenwerk en de rol van het netwerk: onderzoek naar de invloed van het netwerk op hoe kwetsbare meiden zelf vormgeven aan het eigen leven. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam, Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie.
Gepubliceerd door  AKMI 1 april 2018