Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Literatuuronderzoek naar peer-to-peer in het jongerenwerk

Rapport

Deze literatuurstudie is een onderdeel van het project werkplaats jongerenwerk, aflevering peer-to-peer. In werkplaats jongerenwerk werken onder leiding van het lectoraat Youth Spot studenten van de minor Jongerenwerk in de grote stad samen met jongerenwerkers en hun organisaties aan de professionalisering en praktijkontwikkeling van het jongerenwerk.

Het literatuuronderzoek is gedaan voor het project Peer-to-peer in het jongerenwerk.

Referentie

Manders, W.A., Metz, J.W. en Sonneveld, J.J.J. (2017). Literatuuronderzoek naar peer-to-peer in het jongerenwerk. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam.

Gepubliceerd door  AKMI 25 januari 2017

Publicatiedatum

jan 2017

Auteur(s)

Judith Metz

Publicaties: