Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Methodiekbeschrijving Individuele Begeleiding

In opdracht

De methodiekbeschrijving van Individuele Begeleiding, één van de werkwijzen van het professionele, grootstedelijk jongerenwerk. Met deze beschrijving zit de methodiek van Individuele Begeleiding niet alleen meer in de hoofden van jongerenwerkers. Er staat praktisch en met onderzoek onderbouwd op papier wat het alledaags uitvoeren van Individuele Begeleiding inhoudt en hoe de jongerenwerker daarbinnen handelt in het contact met jongeren.

Referentie Koops, K., Metz, J., & Sonneveld, J. (2015). Methodiekbeschrijving Individuele Begeleiding. Hogeschool van Amsterdam, Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie.
Gepubliceerd door  AKMI 1 april 2015

Publicatiedatum

apr 2015

Auteur(s)

Kamiel Koops
Judith Metz

Publicaties:

Research database