Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

De WMO vraagt om andere professionals

Een generalist die durft te ondernemen

Artikel

Er is nauwelijks aandacht gegeven aan de veranderingen die de introductie van de Wmo met zich meebrengt voor de sociaal agogische sector. En dat terwijl de Wmo, als opvolger van de Welzijnswet, juist voor deze sector essentiële wijzigingen met zich meebrengt.

Referentie

Kwekkeboom, R., & Steyaert, J. (2009). Wmo vraagt andere professionals . Sozio (89).

Gepubliceerd door  AKMI 1 januari 2009

Publicatiedatum

jan 2009

Auteur(s)


Publicaties: