Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

'Wij kunnen het beter'. Handreiking zelfbeheer.

Artikel

Handreiking zelfbeheer

Tuynman, M. & Huber, M. (2012). 'Wij kunnen het beter'. Handreiking zelfbeheer. Trimbos/HvA:Utrecht/Amsterdam
Gepubliceerd door  AKMI 7 november 2012