Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Wie helpt de hulpverlener?

Ondersteuning bij het uitvoeren van interventies in de jeugdzorg

Rapport

Uit onderzoek is bekend dat gerichte ondersteuning van professionals bij de uitvoering van interventies een goede manier is om kwalitatief goede uitvoering op lange termijn te waarborgen. In dit project wordt daarom onderzocht hoe ondersteuning-op-de-werkvloer in de jeugdzorgpraktijk (verder) ontwikkeld kan worden.

Referentie Goense, Pauline, Sanne Pronk, Leonieke Boendermaker en Joyce Berentsen (2014). Wie helpt de hulpverlener? Ondersteuning bij het uitvoeren van interventies in de jeugdzorg. Rapportage deelonderzoek 1. Uitgave: Hogeschool van Amsterdam.
Gepubliceerd door  AKMI 28 mei 2014

Publicatiedatum

mei 2014

Auteur(s)

Pauline Goense
Sanne Pronk

Publicaties: