Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Weer leren leven

Een praktijkgericht onderzoek naar het ondersteunen van individuele en collectieve processen en de samenwerking met (formele en informele) ervaringswerkers.

Rapport

Dit onderzoek is een aanzet tot het expliciteren en verder ontwikkelen van het handelingsrepertoire van de ondersteuners in zelfbeheer. Het onderzoek is gericht op kennis- en praktijkontwikkeling en levert een bijdrage aan de ontwikkeling van praktijktheorie over de nieuwe sociale professional als ondersteuner van zelfsturing van mensen in kwetsbare situaties. Binnen het beroepsonderwijs levert dit onderzoek input voor twee van de met de WMO-werkplaats beoogde producten: de handreiking zelfbeheer en samensturing en een bijdrage voor een verbeterde versie van de onderwijsmodule herstelgericht outreachend werken.

Referentie

Remmelink, L.E., Passavanti, M.E., Huber, M.A. en E.J.P. Desain (2016). Weer Leren Leven. Een praktijkgericht onderzoek naar het ondersteunen van individuele en collectieve processen en de samenwerking met (formele en informele) ervaringswerkers. Uitgave Hogeschool van Amsterdam, Kenniscentrum Maatschappij en Recht, Lectoraat Outreachend Werken en Innoveren.

Gepubliceerd door  AKMI 1 januari 2016

Publicatiedatum

jan 2016

Auteur(s)

Linde Remmelink

Publicaties: