Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

'Want zij gelooft in mij'

Rapport

Youth Spot, het lectoraat voor Jongerenwerk in de grote stad, heeft de methodiek Individuele Begeleiding beschreven als werkwijze binnen het grootstedelijk jongerenwerk, gepositioneerd in de literatuur en op resultaten onderzocht. Inzet van het onderzoek is dat de uitkomsten de basis vormen voor een methodiekbeschrijving van Individuele Begeleiding binnen het jongerenwerk die door wetenschappelijk onderzoek is onderbouwd.

 

Referentie Koops, K., Metz, J., en Sonneveld, J. (2014). 'Want zij gelooft in mij' Onderzoeksrapport Individuele Begeleiding in het jongerenwerk. Aflevering 3 Portfolio Jongerenwerk . Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam / Lectoraat Youth Spot.
Gepubliceerd door  AKMI 1 juni 2014