Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Vluchten in bureaucratie

Bureaucratische gehechtheid onder professionals in de jeugdhulpverlening

In recent decades, professionals in the public sector have been faced with increasingly detailed demands concerning accountability and performance. It is often argued that this increased accountability and its bureaucratic pressures limit professionals’ discretionary space and autonomy. However, this critique is hardly based on empirical research on the experiences and perceptions of professionals themselves. In this article we present an investigation into these perceptions and experiences with accountability in one particular brand of the public sector, namely youth care.

Referentie Hasselt, van D., Tonkens, E. en M. Hoijtink (2012) ‘Vluchten in bureaucratie. Bureaucratische gehechtheid in de jeugdzorg’ , in: B&M, Tijdschrift voor Beleid en Maatschappij. Vol. 39, 1: 5-25.
Gepubliceerd door  AKMI 1 januari 2012

Publicatiedatum

jan 2012

Auteur(s)

Evelien Tonkens (UvA)
Daniel van Hassel (NIVEL)

Publicaties: