Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Uitvoering Centrale Elementen van Generiek Gezinsgericht Werken

Werken met gezinnen bij Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam

Rapport

Dit rapport behandelt de uitvoering van Generiek Gezinsgericht Werken (GGW) bij Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA) in de periode vanaf eind 2011 tot en met juni 2013. Dit onderzoek is opgezet en uitgevoerd in samenwerking met het lectoraat ‘Implementatie in de jeugdzorg’ van de Hogeschool van Amsterdam (HvA).

De teammanagers en senior gezinsmanagers van de BJAA teams in Noord, Oost, Zuidoost, Centrum Oud West en Zaanstreek/Waterland hebben gegevens aangeleverd. Ook de hoofdsupervisoren van BJAA hebben het gebruikte instrumentarium toegestuurd. Zonder deze gegevens was het niet mogelijk geweest de uitvoering van GGW in kaart te brengen.
Negen studentes van de Hogeschool van Amsterdam hebben bijgedragen aan de dataverzameling. Zij deden dit in het kader van de minor Jeugdzorg of het afstudeeronderzoek van het Uitstroomprofiel Jeugdzorg Werker. Zij hebben zich enkele weken ingezet om de gegevens uit de gezinsrapportages te coderen. Een onderzoeksstagiaire van de opleiding Pedagogische wetenschappen aan Universiteit van Amsterdam (UvA) bij BJAA heeft van maart tot mei 2013 hieraan meegewerkt.

Referentie

Busschers, Inge, Dinkgreve, Marc, Boendermaker, Leonieke (2013). Uitvoering Centrale Elementen Generiek Gezinsgericht Werken: Werken met gezinnen bij Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam. Rapport II. Uitgave: Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam.

Gepubliceerd door  AKMI 29 april 2015

Publicatiedatum

apr 2015

Auteur(s)

Inge Busschers
Marc Dinkgreve

Publicaties: