Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Twee oren en één mond

op zoek naar nieuwe woorden en wegen in een veranderend sociaal cultureel domein

Gezamenlijke activiteiten, vooral culturele activiteiten, zijn geen luxe tijdsbesteding maar een must om de samenleving gezond te houden. Hoe zorgen we ervoor dat burgers hieraan gaan of blijven deelnemen, nu de verzorgingsstaat verandert? Eltje Bos, lector Culturele en Sociale Dynamiek aan de Hogeschool van Amsterdam, legt in haar Lectorale Rede van 13 januari 2015 uit hoe sociaal-culturele professionals moeten luisteren naar verschillende burgers in deze tijd van verandering.

De lectorale rede is hier te zien als webcollege met de bijbehorende presentatie.

13 januari 2015