Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Informele partijen zijn hulpverleningsgids voor wantrouwende Amsterdammers

Web

In het Amsterdamse Oud Noord en Nieuw West staan bewoners vaak wantrouwend tegenover professionele hulpverleners. Bewoners- en vrijwilligersorganisaties fungeren er als gids om ervoor te zorgen dat mensen die het nodig hebben toch hulp krijgen. Deze gidsrol zit de meer gelijkwaardige vorm van samenwerking, zoals nagestreefd in het hybridiseringsideaal, in de weg.

Referentie Welschen, S. (Author). (2019). Informele partijen zijn hulpverleningsgids voor wantrouwende Amsterdammers. Web publication/site, Sociale Vraagstukken. https://www.socialevraagstukken.nl/informele-partijen-zijn-hulpverleningsgids-voor-wantrouwende-amsterdammers/
Gepubliceerd door  AKMI 24 april 2019

Publicatiedatum

apr 2019

Auteur(s)


Publicaties:

Research database