Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Werken aan “eigen kracht” zonder de nadruk op samenwerking, kan dat wel?

Web

In november 2018 publiceerde de Amersfoortse Rekenkamer een rapport over de invulling die verschillende partijen in het sociale domein geven aan de term ‘eigen kracht’, en wat dit betekent voor de toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg en ondersteuning. De Rekenkamer benadrukt dat de betrokken partijen geen eenduidige kijk hebben op ‘eigen kracht’. Dit is niet zo gek, het is een breed begrip dat veelvuldig en op verschillende manieren is gedefinieerd. Echter, over één ding lijken ze het eens te zijn: het uitgangspunt is het individu. De term ‘eigen kracht’ nodigt uit tot die zienswijze, maar doet dit wel recht aan de kracht van verbindingen?

Referentie Metze, R. (Author). (2019). Werken aan “eigen kracht” zonder de nadruk op samenwerking, kan dat wel?. Web publication/site, Sociaalweb. Retrieved from https://www.sociaalweb.nl/blogs/werken-aan-eigen-kracht-zonder-de-nadruk-op-samenwerking-kan-dat-wel
Gepubliceerd door  AKMI 1 februari 2019