Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Inleiding

Hoofdstuk

De brede basis van sociaal werk: grondslagen, methoden en praktijken (pp. 17-23)

Referentie Spierts, M., Sprinkhuizen, A., Scholte, M., Hoijtink, M., de Jonge, E., & van Doorn, L. (2017). Inleiding. In M. Spierts, A. Sprinkhuizen, M. Scholte, M. Hoijtink, E. de Jonge, & L. van Doorn (Eds.), De brede basis van sociaal werk: grondslagen, methoden en praktijken (pp. 17-23). Bussum: Coutinho.
Gepubliceerd door  AKMI 1 januari 2017