Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

De brede basis van sociaal werk

grondslagen, methoden en praktijken.

Bloemlezing (anthologie)

De brede basis van sociaal werk: grondslagen, methoden en praktijken.

Referentie Spierts, M., Sprinkhuizen, A., Scholte, M., Hoijtink, M., de Jonge, E., & van Doorn, L. (Eds.) (2017). De brede basis van sociaal werk: grondslagen, methoden en praktijken. . Bussum: Coutinho.
Gepubliceerd door  AKMI 1 januari 2017