Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Afstand nemen van nabijheid

humor en stil verzet van sociaal werkers

Hoofdstuk
Referentie Hoijtink, M. (2018). Afstand nemen van nabijheid: humor en stil verzet van sociaal werkers. In F. Bredewold, J. W. Duyvendak, T. Kampen, E. Tonkens, & L. Verplanke (Eds.), De verhuizing van de verzorgingsstaat: hoe de overheid nabij komt (pp. 157-185). (Tijdschrift voor sociale vraagstukken. Jaarboek). Alkmaar: Van Gennep.
Gepubliceerd door  AKMI 1 januari 2018