Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Sociale media geven jongerenwerkers nieuwe kijk

'Je ziet wat er speelt aan rottigheid'

Web

Artikel van Charlotte Kemmeren over gebruik en impact van sociale media door jongerenwerkers.

Referentie Kemmeren, C. (Author), & Veldboer, L. (Author). (2017). Sociale media geven jongerenwerkers nieuwe kijk: 'Je ziet wat er speelt aan rottigheid'. Web publication/site, Sociale Vraagstukken. https://www.socialevraagstukken.nl/sociale-media-geven-jongerenwerkers-nieuwe-kijk-je-ziet-wat-er-speelt-aan-rottigheid/
Gepubliceerd door  AKMI 6 oktober 2017