Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Samenwerken aan een ouderenvriendelijke Indische Buurt

onderzoeksrapport van het project Ouderenvriendelijke Indische Buurt

In opdracht

In dit project willen de betrokken lectoraten Outreachend werken en Innoveren (nu Stedelijk Sociaal Werken genaamd) en Ergotherapie samen met ouderen onderzoeken wat op wijkniveau de verwachtingen en behoeftes zijn van ouderen ten aanzien van een ouderenvriendelijke stad.

Referentie Berkvens, E., & Metze, R. (2017). Samenwerken aan een ouderenvriendelijke Indische Buurt: onderzoeksrapport van het project Ouderenvriendelijke Indische Buurt. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Stedelijk Sociaal Werken.
Gepubliceerd door  AKMI 1 januari 2017

Publicatiedatum

jan 2017

Auteur(s)

Eileen Berkvens
Rosalie Metze

Publicaties: