Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Puzzelen in de praktijk

opvattingen over samenwerking tussen informele en formele partijen in de gebiedsteams van 1.Hoorn verkend via de q-methode

In opdracht

Opvattingen over samenwerking tussen informele en formele partijen in de gebiedsteams van 1.Hoorn verkend via de q-methode.

Referentie Berg, J., Botman, S., & Veldboer, L. (2017). Puzzelen in de praktijk: opvattingen over samenwerking tussen informele en formele partijen in de gebiedsteams van 1.Hoorn verkend via de q-methode. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam, lectoraat Outreachend Werken en Innoveren.
Gepubliceerd door  AKMI 1 januari 2017