Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Eindrapportage 'Meer herstel in Zuid'

In opdracht

Door veranderde wet- en regelgeving zijn bewoners met psychische of psychiatrische beperkingen vaker aangewezen op ambulante begeleiding en wijkvoorzieningen. Stadsdeel Zuid wil zorgen dat deze groep kwetsbare bewoners volwaardig kan meedoen in de wijk.

Referentie Metze, R., van Loenen, I., Peters, E., Sedney, P., & Stringer, B. (2017). Eindrapportage 'Meer herstel in Zuid'. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam, Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie.
Gepubliceerd door  AKMI 1 september 2017

Publicatiedatum

sep 2017

Auteur(s)

Rosalie Metze
Inge van Loenen
Edwin Peters
Barbara Stringer

Publicaties: