Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Behoud van zelfrespect in een prestatiesamenleving

Artikel

'Succes heb je zelf in de hand; falen is je eigen schuld.' Dat is het ideaalbeeld van de prestatiesamenleving waar alleen talent en inzet tellen. Socioloog Judith Elshout deed onderzoek naar hoe langdurig werklozen in sociale activeringsprojecten hun zelfrespect bestendigen. Dat blijkt een hele worsteling.

Referentie Elshout, J. (2017). Behoud van zelfrespect in een prestatiesamenleving. Sociaal Bestek: tijdschrift voor participatie, inkomen en zorg, 79(2), 20-23. http://www.judithelshout.nl/wp-content/uploads/2013/09/TSB_2017_79_02_LR_Elshout.pdf
Gepubliceerd door  AKMI 1 april 2017

Publicatiedatum

apr 2017

Auteur(s)

Judith Elshout

Publicaties:

Research database