Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Soms wel vijfhonderd van die reefers stonden hier dag en nacht te ronken en te roken. Reefer is in Amerika slang voor ‘koelwagencombinatie’ – en voor ‘joint’, die ook rook voortbrengt, maar verboden is in het grootste deel van de VS.

Gradener, Jeroen. (2012). Rook in de achtertuin van Chelsea. TSS, Tijdschrift voor sociale vraagstukken No. 7-8 / juli-aug 2012, p. 34-35
Gepubliceerd door  AKMI 1 januari 2012