Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Alleen met deugdzame mensen red je het klimaat niet

Web

Om aan de grote milieuopgaven te kunnen voldoen, zouden we minder moeten vliegen, minder vlees moeten eten en duurzame kleding behoren te kopen. Zouden, want ondertussen boeken we voor € 40,- een vlucht naar Barcelona, eten we meer vlees en kopen we wereldwijd zoveel kleding dat de textielindustrie meer CO2 uitstoot dan de internationale luchtvaart én zeetransport samen. Waarom eigenlijk? Hoe komt het dat we niet gewoon het goede doen?

Referentie Faddegon, K. (Author), & Renes, R. J. (Author). (2021). Alleen met deugdzame mensen red je het klimaat niet. Web publication/site, Sociale Vraagstukken.
Gepubliceerd door  AKMI 31 augustus 2021