Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Fast Fashion in Almere

Gedragsfactoren die het koopgedrag van jongeren beïnvloeden

Verslag

Het Lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad heeft, in samenwerking met het Lectoraat Management van Cultuurverandering en het Lectoraat Circulair Ontwerpen & Ondernemen, onderzoek gedaan in opdracht van de gemeente Almere. Onderzocht is hoe jongeren in Almere, die nog vaak voor fast fashion kiezen, gestimuleerd kunnen worden om duurzamer met kleding om te gaan.

Referentie Faddegon, K., Daalmans, S., Renes, R. J., Mulder, M., & Kappers, C. (2020). Fast Fashion in Almere: Gedragsfactoren die het koopgedrag van jongeren beïnvloeden. Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad.
Gepubliceerd door  AKMI 4 september 2020