Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Renewed care responsibilities. About diversity and informal care

Promotieonderzoek

Door de verschuiving van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving neemt de druk op mantelzorgers toe: er komt meer verantwoordelijkheid bij hen te liggen. Het is onbekend hoe mantelzorgers zelf denken over de verdeling van verantwoordelijkheden tussen burgers, overheden en professionals.

Onderzocht wordt wat de opvattingen van mantelzorgers daarover zijn en op welke manier deze van invloed zijn op de mening van mantelzorgers over de afstemming en samenwerking met professionele hulpverleners. Daartoe worden verklarende analyses gedaan (kwantitatief) en wordt verdiepend onderzoek uitgevoerd (kwalitatief). Doel is om aangrijpingspunten te ontwikkelen voor de toerusting van professionals, zodat zij (beter) kunnen afstemmen en samenwerken met mantelzorgers.

Promotoren

  • prof. dr. Arnoud Verhoeff (Universiteit van Amsterdam /GGD)
  • dr. ir. Rick Kwekkeboom (co-promotor - Hogeschool van Amsterdam)
  • dr Ir. Alice de Boer (co-promotor- Sociaal en Cultureel Planbureau)

Contact

Neem voor vragen over het promotieonderzoek contact op met Yvette Wittenberg ( y.wittenberg@hva.nl).

Gepubliceerd door  AKMI 1 oktober 2015

Datum

okt 2015

Promovendus