Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Religiositeit en religieuze coping

Met speciale aandacht voor het bidden voor hoogopgeleide vrouwen van Marokkaanse achtergrond in Nederland

Promotieonderzoek

Dit onderzoek beschrijft de betekenis van religiositeit en religieuze coping met speciale aandacht voor het bidden voor hoogopgeleide vrouwen van Marokkaanse achtergrond in Nederland. Hoewel er in Nederland onder moslima's van Marokkaanse achtergrond veel -voornamelijk kwalitatief-, sociologisch en antropologisch onderzoek is verricht, is er nog weinig bekend over wat de islam precies persoonlijk voor hen betekent en of zij hun geloof gebruiken bij het hanteren van problemen.

De directe aanleiding voor dit onderzoek was belangstelling voor de islam vanuit de studenten aan de hulpverleningsopleidingen van de Hogeschool van Amsterdam en het aanbod van de Hogeschool van Amsterdam om promotieonderzoek te verrichten. De keuze voor de groep hoogopgeleide vrouwen van Marokkaanse achtergrond is gemaakt op basis van een lange verbondenheid met deze groep.

Mijn doel was om een bijdrage te leveren aan de hulpverlening voor en door moslims. Ik was benieuwd of het praten over de wijze van bidden en het contact met God "empowerend" zou kunnen werken. Daarom heb ik contact gezocht met professor dr. Hans Alma van de Universiteit van Humanistiek. Sinds 2008 heeft zij mijn onderzoek begeleid, samen met promotor prof dr. Rien van Uden en co-promotor dr. Jos Pieper (Universiteit van Utrecht en universiteit van Tilburg). Sinds mei 2010 is prof. Dr. Rien van Uden mijn hoofdpromotor geworden.

Promotoren

  • prof. dr. H. Alma (Universiteit van Humanistiek)
  • prof. dr. R. van Uden (Universiteit Tilburg)
  • dr. J. Pieper (co-promotor - Universiteit Utrecht)

Contact

Neem voor vragen over het promotieonderzoek contact op met Leonie van der Valk ( l.n.h.van.der.valk@hva.nl).

Gepubliceerd door  AKMI 1 november 2011

Datum

nov 2011

Promovendus

Leonie van der Valk

Publicaties: