Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

MOTO-B: Gedragsverandering met digitale tools

Promotieonderzoek

Nieuw gedrag aanleren is lastig. Technologie kan de benodigde gedragsverandering echter faciliteren. Met een NWO promotiebeurs ontwerpt en test docent-onderzoeker Sumit Mehra een interventie waarbij ouderen met een tablet gestimuleerd worden om meer te bewegen. Studenten doen ervaring op hoe technologie ook op andere vlakken gedrag positief kan beïnvloeden.

Voornemens om vaker te sporten, je in te zetten voor goede doelen of minder vlees te eten worden vaak niet opgevolgd. Het doorbreken van oude patronen, maar ook het volhouden van nieuw gedrag is lastig. Persuasieve technologie, dat wil zeggen technologie die gedragsverandering faciliteert, kan daarbij helpen. Digitale tools kunnen verschillende facetten van zelfregulatie ondersteunen, zoals intenties verankeren met concrete doelen of het gedrag monitoren en vergelijken met anderen.

Contact

Neem voor vragen over het promotieonderzoek contact op met Sumit Mehra ( s.mehra@hva.nl).

Gepubliceerd door  AKMI 1 januari 2016