Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Professionele kracht in bestuurlijk turbulente tijden

Artikel

Professionele kracht in bestuurlijk turbulente tijden.

Hoijtink, M. en L. van Doorn (2012) ‘Professionele kracht in bestuurlijk turbulente tijden’, in: Maatwerk, vakblad voor maatschappelijk werk . vol. 19, 1: 2-6.
Gepubliceerd door  AKMI 1 januari 2012