Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Preventie: voorkomen is beter dan genezen. Op weg naar effectieve schuldhulp

Artikel

Schulden zijn de afgelopen jaren hoger geworden en het aantal schuldeisers per schuldenaar is gestegen. Waren het voorheen vooral mensen met lage inkomens of een uitkering die tot de risicogroep behoorden, nu treft het ook hogere inkomensgroepen.

In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Referentie

Jungmann, N., Geuns, R, van., Klaver, J., Wesdorp, P., & Wolk, J, van der. (2012). Preventie: voorkomen is beter dan genezen. Op weg naar effectieve schuldhulp. Utrecht/Amsterdam: Hogeschool Utrecht/Hogeschool van Amsterdam.

Gepubliceerd door  AKMI 1 oktober 2012

Publicatiedatum

okt 2012

Auteur(s)

Jeanine Klaver

Publicaties: