Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Perspectieven op Talentontwikkeling in het Jongerenwerk

Succeservaringen, rolmodellen en het rechte pad

Artikel

Talentontwikkeling is in korte tijd een gevleugeld begrip geworden. De populariteit van talentprojecten in en rondom het jeugd- en jongerenwerk is groot, maar ook onder beleidsmakers is talentontwikkeling een populaire uitdrukking geworden van de wens om op een eigentijdse manier de horizon van jongeren te verbreden en hun sociale mobiliteit te verbeteren.

Deze publicatie maakt deel uit van het project RAAK Pro Talentontwikkeling bij risicojongeren.

Referentie Abdallah, S., Kooijmans, M., en Raven, T. (2013). Perspectieven op talentontwikkeling in het jongerenwerk . Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam / Lectoraat Youth Spot
Gepubliceerd door  AKMI 6 november 2013

Publicatiedatum

nov 2013

Auteur(s)

Maike Kooijmans

Publicaties: