Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Overheid moet zich bezinnen op eigen kracht

Dossier Participatiesamenleving

Artikel

In beleidsnota’s, beleidsbrieven en besluiten schittert de krachtige, participerende burger. De beoogde steunpilaar van de gemeenten, bij de herinrichting van het welzijnswerk, de decentralisatie van de AWBZ en van de jeugdzorg. Maar dat kan niet zonder professionals.

Referentie Bos, dr. Eltje en Pieter van Vliet (2014). Overheid moet zich bezinnen op eigen kracht. In: Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, 15 feb 2014, dossier Participatiesamenleving.
Gepubliceerd door  AKMI 15 februari 2014

Publicatiedatum

feb 2014

Publicaties: