Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Outreachend werkt!

Een publicatie over Outreachend werken.

Doorn, L. van & M.A. Huber, C. Kemmeren, M. van der Linde, M. Räkers, T. van Uden (2013). Outreachend werkt ! Hogeschool van Amsterdam i.s.m. Wmo werkplaatsen Amsterdam
Gepubliceerd door  AKMI 16 mei 2013