Hogeschool van Amsterdam

Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie

Oud-bewoners over hun ervaring in en na Je Eigen Stek

Rapport

Dit onderzoek brengt in kaart hoe oud-bewoners terugkijken op hun periode bij JES en reconstrueert welke betekenis het wonen in een voorziening in zelfbeheer voor hen heeft gehad. Dit is onder oud-bewoners van JES en andere voorzieningen in zelfbeheer nog nauwelijks onderzocht. Doelstelling is om hiermee zicht te krijgen op de toegevoegde waarde van JES en het wonen in zelfbeheer.

Referentie

Akkermans, C. en M.A. Huber (2015). Oud bewonders over hun ervaring in en na Je Eigen Stek. Uitgave: Hogeschool van Amsterdam.

2 maart 2015